Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Основната дейност на “Промишлена Енергетика – Варна” АД обхваща производството на парни и водогрейни котли на течно, газово и твърдо гориво в т.ч. биомаса, на ел.енергия и различни комбинации между тях. Предлагаме също така маслоподгревателни котли, генератори за горещ въздух, промишлени бойлери, резервоари за въздух, вода и горива, спомагателно оборудване за котли и др.
Освен това “Промишлена Енергетика – Варна” АД извършва монтаж и ремонт на котли, отоплителни инсталации, технически тръбопроводи, промишлени газови инсталации, пуск, настройка и сервизно обслужване на горелки на течно и газово гориво.
Огромният производствен опит на ръководните и изпълнителски кадри и добрата техническа въоръженост на производствените екипи са гаранция за спазване на всички изисквания за качество при проектирането, разработката, производството, монтажа и обслужването на съоръженията.
 
TUF Certification