Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Дейности Конструиране

Тази дейност извършва проучване на пазара, предлага разработка на нови изделия и внедряването на нови технологии, оферира произвежданите от дружеството изделия, комплектации и нестандартни продукти, изготвя проектно сметни документации.

Обособената проектантско-конструктивна група от специализирани инженери проектира и конструира приетите за производство нови изделия- котли и енергетични съоръжения.

 
TUF Certification