Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Дейности Технологични възможности

- Разкрой на листова стомана с дебелина до 80 мм, ширина до 3 000 мм и дължина до 12 000 мм чрез газокислородно рязане с CNC управление.

- Огъване в цилиндрична форма на листова стомана с дебелина до 40 мм и ширина до 3 000 мм.

- Полуавтоматично подфлюсово заваряване на цилиндрични детайли с диаметър до 4 500 мм и тегло до 40 тона.

- Електродъгово и в защитна газова среда заваряване на въглеродни и неръждаеми стомани.

- Пробиване и обработка на отвори на тръбни решетки, колектори и др.

- Механизирано крайцване (изрязване) и валцоване на тръби към тръбни решетки.

- Механизирано огъване на тръби.

- Механична обработка на различни детайли и части с металорежещи машини.

 
TUF Certification