Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Новини Продължава сътрудничеството на "Промишлена Енергетика - Варна" с белгийската фирма "Винке"
Продължава сътрудничеството на "Промишлена Енергетика - Варна" с белгийската фирма "Винке"
Петък, 01 Май 2020г. 05:47ч.

В края на април „ПЕ-Вн“ АД експедира за Холандия, изработените от нея две конвективни части за 15 МВт водогрейни котли на биомаса по поръчка на белгийската фирма „Vyncke Clean Еnergy Technology”.

Готовите конвективни части в производствения цех на фирмата

 

Конвективна част подготвена за експедиция

Фирма „Винке“ е един от световните лидери в проектирането и изграждането на инсталации за изгаряне на различни видове биомаса. Дългогодишното  сътрудничество между фирмите допринася за по-пълното натоварване на производствените мощности на „ПЕ-Вн“ и поддържане на високо качество на произвежданите съоръжения – главно различни видове парни и водогрейни котли и, както за чужбина, така и за вътрешния пазар.

От началото на настоящата година за различни обекти на „Винке“ в Европа са произведени ресивери за въздух, охладители, разширителни съдове и резервоари за инсталации, работещи на термално масло.

Охладител на пара 3 м3Ресивер за сгъстен въздух 23 м3, 26 bar

 

 

Разширителен съд за инсталация на термално масло

 

Авариен резервоар за отработено термално масло 30 м3

 
TUF Certification