Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
телефонен указател

Длъжност

Име и фамилия
телефон
ФАКС 510 360
ЦЕНТРАЛА 510 337
510 336
510 361
Изп.директор Георги Ковачев 510 336
Организатор административни въпроси Миглена Генова 510 337
Гл.счетоводител Димитричка Георгиева 510 334
Счетоводител Веселина Ангелова
Счетоводител Боряна Николова
Орг.транспорт и МТС Пламен Панов 510 377
Р-л "Маркетинг проектиране и конструиране" Денчо Бояджиев 510 370
Конструктор Димитър Митков 510 370
Конструктор Андрей Георгиев 510 370
Р-л н-ние. ”ПМРКСИ” Павел Караилиев 510 335
Технолог Станка Христова 510 335
Технолог Георги Георгиев 510 372
КИП и А Илия Диамандиев 510 705
Инспектор качество Ивелин Вичев 510 705
Офис Силистра Красимир Димов 086/823 975
Офис София Мария Михайлова

факс

02/846-42-47

02/ 843-50-46

 
TUF Certification