Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Продукти Котли Котли парни Котли парни на течно и газово гориво ниско налягане

СЕРИЯ КПН/0,5; КПГ/0,5

Триходови стоманени парни котли с реверсивна горивна камера, пригодени да произвеждат пара с налягане до 0,05 МРа.

Технически характеристики
ТИП КПН(Г) 80/0,5 КПН(Г) 125/0,5 КПН(Г) 250/0,5 КПН(Г) 500/0,5 КПН(Г) 650/0,5 КПН(Г) 800/0,5 КПН(Г) 1000/0,5 КПН(Г) 1600/0,5
Ном. паропроизводство, кg/h 80 125 250 500 650 800 1000 1600
Ном.топл.мощност, kW 57 88 177 354 460 566 708 1132
Ном.разход:
- нафта, kg/h
- газ,nm3/h

5,2
6,6

8
10

17
22

34
43

43,8
55,6

48
61

67
86

107,7
137
Воден обем, l 250 265 860 2500 1750 3050 3400 3920
Парен обем, l 170 75 480 550 250 310 280 1080
Тегло, кg 430 800 1100 1650 2500 2800 3000 5400

Комплектация

 1. Горелка нафтова/газова
 2. Предпазен вентил
 3. Taбло за управление на парен котел
 1. Mанометър 0 – 160 кРа
 2. Пресостати висoко налягане-работни и защитен
 3. Нивопоказателна колонка ниско налягане
 1. Финна арматура
 2. Ниворегулатор/нивосигнализатор
 3. Продухвателен вентил 1"(DN)


Допълнителна комплектация

 1. Питателни помпи
 2. Омекотителна инсталация
КПН(Г) 80 - 250КПН(Г) 500 - 1000

Легенда

A – изход пара
B – вход питателна вода
C – изход димни газове
D - дренаж
E – изход предпазни вентили
F – присъединяване горелка
K – взривна клапа
L – люк
P – продухване
S – промиване
Размери, mm
TИП H1 H2 C1 C2 C3 C4 C5 A B C D E K S P
КПН(Г) 80/0,5 1520 454 1252 864 720 630 380 DN50 1” Ф180 1” ¾” - DN65 1”
КПН(Г) 125/0,5 1565 480 1640 1114 850 770 645 DN50 1” Ф219 1” ¾” - DN125 1”
КПН(Г) 250/0,5 1710 465 1750 1330 1080 980 600 DN65 1” Ф219 1” 1 ¼” Ф219 DN65 ½”
КПН(Г) 500/0,5 1950 650 2500 1300 1605 1415 1100 DN100 DN50 300X200 DN50 1 ½” Ф250 DN100 DN50
КПН(Г) 650/0,5 1950 550 2250 1300 1605 1500 1100 DN100 DN50 300X200 DN50 1 ½” Ф250 DN100 DN50
КПН(Г) 800/0,5 2150 800 2500 1750 1900 1800 1300 DN100 DN50 360X360 DN50 2” Ф250 DN100 DN50
КПН(Г) 1000/0,5 2150 800 2500 1750 1900 1650 1300 DN125 DN50 420X220 DN50 2” Ф250 DN100 DN50
КПН(Г) 1600/0,5 2250 800 2500 1750 1900 1650 1300 DN150 DN50 420X220 DN50 3” Ф250 DN100 DN50
 
TUF Certification