Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Продукти Котли Котли водогрейни Котли водогрейни комбинирани
Котли комбинирани

СЕРИЯ КЕН/ТГЕН

Стоманени котли с реверсивна горивна камера на течно гориво, с електрически нагреватели във водната система, пригодени да произвеждат гореща вода до 90(110)°С.

Технически характеристики
ТИП КЕН 18/25
(ТГЕН 18/25)
КЕН 24/35
(ТГЕН 24/35)
КЕН 36/55
(ТГЕН 36/55)
Ном.топлинна мощност,kW
- на течно гориво ,kW
- на електричество ,kW
18/25
25
18
24/35
35
24
36/55
55
36
Работно налягане, MPa 0,3
Ном. разход
- нафта (Qр = 10200 kcal/kg), kg/h
- на електричество, kW

2,4
18

3,3
24

5,2
36
Захранващо напрежение,V 380/50Hz
Воден обем ,l 40 60 80
Тегло, кg 250(280) 280(310) 350(380)

Легенда

A – вход охладена вода KEH
A1 - вход охладена вода ТГЕН
B – изход гореща вода
C – изход димни газове
D – доливащ вентил
E – изход предпазна тръби
F – пресъедн. горелка
G – кутия за нагреватели
K – регулатор на въздух
L – табло за управление

Комплектация - КЕН

  1. Котел
  2. Горелка нафтова/газова
  1. Табло за управление

Комплектация - ТГЕН

Термогрупа,съставена от водонагревател, циркулационна помпа, затворен разширитeлен съд, предпазен клапан, доливащ вентил, табло за управление, поместени в един корпус.

Размери, mm
TИП H1 H2 H3 H4 C1 C2 C3 A;A1;B C D E
КЕН 18/25 1070 590 250 - 740 470 660 1” Ф128 - -
ТГЕН 18/25 1120 640 300 300 740 470 660 1” Ф128 ½” ½”
КЕН 24/35 1120 640 250 - 1050 720 780 1” Ф133 - -
ТГЕН 24/35 1320 800 400 350 1050 720 780 1” Ф133 ½” ½”
КЕН 36/55 1120 640 250 - 1050 720 780 1 ¼” Ф180 - -
ТГЕН 36/55 1370 800 450 350 1050 720 780 1 ¼” Ф180 ½” ½”
 


TUF Certification