Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
Продукти Топловъздушни агрегати
Стационарни и подвижни Топловъздушни агрегати


СЕРИЯ НТА/ГТA – С

Стоманени горивни камери и топлообменници, за подгряване на въздуха до 70°С.

Технически характеристики
ТИП НТА 70
ГТА 70
НТА 140
ГТА 140
НТА 250
ГТА 250
Ном. топлинна мощност, kW 70 140 250
Ном. разход:
- нафта, kg/h
- газ, nm3/h

5,7
8,5

13,3
17

23,8
30,3
Дебит на въздуха, m3/h 5700 9700 12500
Свободно стат. налягане, Ра 125 85 400
Захранващо напрежение, V 380/50Hz
Тегло, kg 350 600 800

Комплектация

  1. Горелка нафтова/газова
  2. Taбло за управление
  1. Вентилатор
НТА / ГТА 70 - 250

Легенда

A – вход студен въздух
B – изход топъл въздух
C – изход димни газове
D – фланец горелка
E – взривна клапа
Размери, mm
TИП H1 H2 C1 C2 C3 C4 A B C D E
НТА-70 1840 1225 1620 750 900 600 650x220 780x250 Ф230 Ф100 Ф200
НТА-250 2325 1750 1820 935 1350 1050 835x650 780x250 Ф230 Ф100 Ф200
НТА-250 3305 1650 1705 1205 2540 2100 800x400 800x400 Ф350 Ф130 Ф250
 

СЕРИЯ НТA – П

Стоманени горивни камери и топлообменници, за подгряване на въздуха до 70°С.

Технически характеристики
ТИП НТА 55 НТА 80
Ном. топлинна мощност, kW 55 80
Ном. разход на гориво, kg/h 5,2 7,6
Дебит на въздуха, m3/h 1500 2550
Захранващо напрежение, V 220 /50Hz
Тегло, kg 200 250

Комплектация

  1. Горелка нафтова
  2. Taбло за управление
  1. Вентилатор
  2. Резервоар за нафта
HTA - 55, 80

Легенда

A – вход студен въздух
B – изход топъл въздух
C – изход димни газове
Размери, mm
TИП H1 H2 C1 C2 A B C
НТА 55 1250 900 1300 585 Ф250 250Х250 Ф128
НТА 80 1182 830 1400 665 Ф250 250Х250 Ф128
 


TUF Certification