Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
За Фирмата Качество

Добрият мениджмънт, дългогодишен професионален опит на персонала, доброто техническо оборудване и въведената и успешно прилагана система за управление на качеството както и сътрудничеството с Белгийската фирма "VYNCKE" са фактори, които обуславят високото качество на произвежданата продукция. Чрез непрекъснатото следене на нуждите на пазара както и на добрите контакти с нашите клиенти се произвеждат качествени продукти. Това е от голямо значение за добрия имидж на "Промишлена енергетика-Варна" АД  и бъдещо развитие.

 
TUF Certification