Bulgarian (Български)English (United Kingdom)
За Фирмата История

"Промишлена енергетика Варна" АД е създадена през 1978г. със заповед на министерство на енергетиката като самостоятелно предприятие в състава на НПК- Промишлена енергетика София. От 1 януари 1990г. предприятието е преобразувано от самостоятелна държавна фирма, която през 1996г. е приватизирана в частно акционерно дружество с наименование "Промишлена Енергетика- Варна"АД.

 
TUF Certification